Rukavice do celého světa!


Naše společnost vznikla v květnu 2000. Na základě smlouvy o prodeji podniku jsme 3. července 2001 převzali kompletní podnik firmy Eva Kalinová se sídlem v Třebíči. Tímto krokem jsme plně navázali na tradici původní rodinné firmy a vedle svých obchodních aktivit pokračujeme ve výrobním programu firmy, která zahájila svou činnost v roce 1994 a zabývala se textilní výrobou a výrobou kožené galanterie.

V červenci 2001 byl v naší společnosti završen téměř dvouletý proces zavádění systému řízení jakosti získáním certifikátu systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:1995. Úspěšná recertifikace systému proběhla 30. března 2004. Naše společnost tak vlastní certifikovaný systém jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001.

Zabýváme se převážně výrobou kožené galanterie, tzn.: pánských, dámských a dětských rukavic, brašen, klíčenek a dalších doplňků z usně nebo koženky. Zároveň se zahraničním partnerem vyvíjíme a vyrábíme rukavice pro specifické použití. Jedná se především o rukavice pro speciální složky armád NATO a do zemí EU.

Při návrhu a vývoji úzce spolupracujeme s konečným uživatelem a pro výrobu používáme moderní materiály. Tyto skutečnosti a zavedený systém jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 jsou zárukou vysoké kvality dodávaných výrobků.